Kurs home staging - interior designer

×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • wpłata jednorazowa – 3690,00 zł - na początku kursu-1 dnia zajęć-osobiście lub przelewem przed zajęciami
  • wpłata w dwóch ratach – 3890,00 zł - I rata -1 dnia zajęć, II rata na 5 i 6 zajęciach.

Od powyższych kwot należy odliczyć wpłaconą zaliczkę.

Kurs odbywa się tylko w Warszawie.

Konkursy

zdj.nagrody wiadectwa

Organizujemy cykliczne konkursy dla naszych słuchaczy i absolwentów. Dajemy szansę zaistnienia w branży oraz wygrania cennych nagród ufundowanych przez naszych patronów medialnych i partnerów.

Warsztaty