Kurs podstawowy projektowania ogrodów

×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • w przypadku wpłaty jednorazowej – 1490,00 zł - na początku kursu-1 dnia zajęć-osobiście lub przed zajęciami przelew
  • w przypadku wpłaty w dwóch ratach – 1690,00 zł - I rata 1 dnia kursu, II rata na 5 i 6 zajęciach
Od powyższych kwot należy odliczyć wpłaconą zaliczkę.

W cenie skrypt i podstawowe materiały na zajęciach, jak np.kredki,kalka,kartki z bloku, ołówki, obrona projektu zaliczeniowego. Dodatkowo, w cenie zajęć prezentacje programów komputerowych wykorzystywanych do projektowania, materiały do zajęć warsztatowych (jak np.rzuty określonych przestrzeni do aranżacji zgodnie z zadaną funkcją), materiały do ćwiczeń. UWAGA! W cenie kursu każdy uczestnik otrzymuje egzemplarze magazynu Weranda Country! Absolwenci, którzy zaliczyli kurs mają możliwość podjęcia współpracy z magazynem Weranda Country. Nasi Absolwenci mają też mozliwość otrzymywania zaproszeń i uczestniczenia w imprezach i spotkaniach branżowych skierowanych do projektantów i architektów. W cenie także korekty i obrona projektu!

UWAGA! W cenie, jako rozszerzenie zajęć z bieżacej pielęgnacji i doboru gatunkowego, oferujemy dodatkowo spotkanie w ogrodzie zaprojektowanym przez właścicieli firmy Gardenarium i Ogrodowisko.

Konkursy

zdj.nagrody wiadectwa

Organizujemy cykliczne konkursy dla naszych słuchaczy i absolwentów. Dajemy szansę zaistnienia w branży oraz wygrania cennych nagród ufundowanych przez naszych patronów medialnych i partnerów.

Warsztaty