Kurs zaawansowany projektowania wnętrz

×

Uwaga

There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • wpłata jednorazowa – 1350,00 zł - na początku kursu - 1 dnia zajęć-osobiście lub przelewem przed zajęciami
  • wpłata w dwóch ratach – 1450,00 zł - I rata - 1 dnia zajęć, II rata na 5 i 6 zajęciach
Od powyższych kwot należy odliczyć wpłaconą zaliczkę.

W cenie skrypt - baza programowa, do którego na każdych zajęciach dodajemy materiały uzupełniające, materiały do pracy na zajęciach jak np.ołówki,kredki, linijki,kartki z bloku, prezentacja projektów zaliczeniowych, materiały do zajęć warsztatowych (jak np. gotowe rzuty pomieszeń do projektowania zgodnie z zadaną funkcją).

Konkursy

zdj.nagrody wiadectwa

Organizujemy cykliczne konkursy dla naszych słuchaczy i absolwentów. Dajemy szansę zaistnienia w branży oraz wygrania cennych nagród ufundowanych przez naszych patronów medialnych i partnerów.

Warsztaty