Cennik kursy zaawansowane

  • wpłata jednorazowa – 1350,00 zł – na początku kursu – 1 dnia zajęć-osobiście lub przelewem przed zajęciami
  • wpłata w dwóch ratach – 1450,00 zł – I rata – 1 dnia zajęć, II rata na 5 i 6 zajęciach

Od powyższych kwot należy odliczyć wpłaconą zaliczkę.

W cenie skrypt – baza programowa, do którego na każdych zajęciach dodajemy materiały uzupełniające, materiały do pracy na zajęciach jak np.ołówki,kredki, linijki,kartki z bloku, prezentacja projektów zaliczeniowych, materiały do zajęć warsztatowych (jak np. gotowe rzuty pomieszeń do projektowania zgodnie z zadaną funkcją).