Kurs zaawansowany ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu projektowania i realizacji ogrodów jak i zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Kierowany jest do naszych szanownych Absolwentów, którzy ukończyli już kurs podstawowy, a także do osób, które posiadają już elementarne wiadomości o projektowaniu terenów zieleni. Program realizowany jest w oparciu o zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone przez specjalistów i osoby wykwalifikowane, z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia kładą nacisk na wykorzystanie zdobytej już wiedzy i zastosowanie jej w praktyce podczas procesu projektowego i wykonawczego. Przybliżają struktury rynku ogrodniczego i współpracę z branżami pokrewnymi.
Kurs trwa 65 godzin lekcyjnych (52 godziny zegarowe), zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,w godz.9.30-16.00, w trakcie których wykłady z prezentacją multimedialną przeplatane są ćwiczeniami i tworzeniem projektów.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres tematów poruszanych na kursie zaawansowanym został oparty na omówieniu poszczególnych elementów kształtujących ogród: rzeźby terenu, materiału roślinnego, elementów wodnych, drobnych form architektury ogrodowej, a także komunikacji, oświetleniu i nawodnieniu jako elementów wspomagających funkcjonowanie przestrzeni. Omawiając poszczególne bloki rozwijamy wiedzę z zakresu ogrodów tematycznych. Każdy blok tematyczny składa się z części teoretycznej i ćwiczeń projektowych, wykonywanych i omawianych na zajęciach oraz zadawanych w formie pracy domowej. Kurs zaawansowany daje możliwość rozwijania umiejętności poprzez realizowanie większej ilości projektów oraz rozwiązywanie i zmaganie się z problematyką procesu projektowego.

 

SZCZEGÓŁOWA TEMATYKA ZAJĘĆ

 

WPROWADZENIE - krótkie przypomnienie zagadnień związanych z oznaczeniami na rzutach, widokach, skala, funkcje ogrodu, przeznaczenie, strefy ogrodu, charakter, style, RZEŹBA TERENU - świadome wykorzystanie i ukształtowanie terenu w procesie projektowym (możliwości i ograniczenia),niwelacja terenu – urozmaicanie płaskich powierzchni, skarpy – nachylenie stoku i sposoby zabezpieczenia, ogrody tarasowe – sposoby budowy murków oporowych, ogrody skalne – sposoby układania głazów i kamieni, wybór żwiru, MATERIAŁ ROŚLINNY jako budulec kompozycji ogrodowej, formy roślinne i ich klasyfikacja, zasady tworzenia specyfikacji dla materiału roślinnego, a zamierzony efekt przez pierwsze lata po posadzeniu, sposoby komponowania roślin, dostępność i wyszukiwanie gatunków, techniki zakładania i pielęgnacji trawników, 

 

UKŁADY I ELEMENTY WODNE we współczesnym ogrodzie, wybór lokalizacji – właściwe umiejscowienie w krajobrazie, wybór materiałów, flora i fauna wodna – podział i zastosowanie, 

 

ARCHITEKTURA OGRODOWA - właściwy dobór materiałów i form dostosowany do skali , atmosfery projektowanej przestrzeni, a także tematyki ogrodu, KOMUNIKACJIA w ogrodzie - planowanie i wybór odpowiedniej nawierzchni, założenia komunikacyjne – wytyczanie ścieżek, przejść i podjazdów, wytyczne dotyczące parametrów swobodnego poruszania się, charakterystyka materiałów i zastosowanie nawierzchni ogrodowych, rodzaje nawierzchni – zalety i sposoby budowy, OŚWIETLENIE posesji i ogrodu - zasady i techniki, rodzaje oświetlenia i efekty świetlne, klasyfikacja i typy opraw, 

 

SYSTEMY NAWADNIAJĄCE - stosowane techniki i sprzęt
OGRODY ZIMOWE- założenia projektowe, charakterystyka, 

KĄCIKI ZABAW DLA DZIECI – założenia projektowe, podstawowe normy,

PROJEKTY TEMATYCZNE OGRODÓW O OKREŚLONYCH FUNKCJACH I WYKORZYSTANIU

 

Wymieniona tematyka pozwoli Państwu na zmierzenie się z zaawansowanymi zadaniami przed jakimi stoi projektant. Poznacie Państwo metody i sposoby kreatywnego rozwiązywania skomplikowanych zadań i problemów projektowych w ogrodach tematycznych podczas samodzielnego tworzenia projektów o różnym charakterze i przeznaczeniu wraz ze szczegółowym opisem zastosowanych materiałów i kolejnością wykonania poszczególnych działań dotyczących realizacji.

 

Formą zaliczenia kursu zaawansowanego jest przygotowanie teczki projektowej na którą składają się autorskie projekty tworzone podczas kursu dotyczące określonej tematyki poruszanej na zajęciach.

Konkursy

zdj.nagrody-świadectwa

Organizujemy cykliczne konkursy dla naszych słuchaczy i absolwentów. Dajemy szansę zaistnienia w branży oraz wygrania cennych nagród ufundowanych przez naszych patronów medialnych i partnerów.

Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco informowany o nowościach w serwisie oraz promocjach cenowych i ofertach specjalnych dotyczących naszych kursów.

Reklamy

fundatorzy nagród

Warsztaty