Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Obroniła doktorat w Samodzielnym Zakładzie Architektury i Sztuki Krajobrazu.
Prowadzi zajęcia ze studentami na SGGW. Autorka wielu projektów i realizacji ogrodów przydomowych, założeń parkowych i zieleni miejskiej. Laureatka licznych konkursów i zdobywczyni nagród.