Cennik design i stylizacja wnętrz

  • wpłata jednorazowa – 3690,00 zł – na początku kursu-1 dnia zajęć-osobiście lub przelewem przed zajęciami
  • wpłata w dwóch ratach – 3890,00 zł – I rata -1 dnia zajęć, II rata na 5 i 6 zajęciach.

Od powyższych kwot należy odliczyć wpłaconą zaliczkę.

Kurs odbywa się tylko w Warszawie.