Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW. Doktorantka w Samodzielnym Zakładzie Architektury i Sztuki Krajobrazu.
Jest redaktorem w piśmie „Urbanista” wydawanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Pracę naukową i dydaktyczną prowadzi ze studentami SGGW. Jest autorką licznych projektów i realizacji ogrodów przydomowych, a także projektów parkowych.