Absolwentka kierunku Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – specjalność Muzealnictwo i Zabytkoznawstwo. Zajmuje się sztuką współczesną, pracując w galerii i przygotowując niezależne projekty.
Prowadzi wykładay „Historia wnętrz mieszkalnych” na których łączy zagadnienia historii sztuki oraz elementy zabytkoznawstwa mebli i innych rzemiosł.